Telefón: 0850 555 000      E-mail: info@netfinancie.sk

Ako a kedy vypovedať zákonné poistenie?

Zákonné poistenie je poistením na dobu neurčitú. Poistným obdobím je však spravidla jeden technický rok. Znamená to teda, že poistník si po uplynutí svojho poistného obdobia musí zákonné poistenie uzatvoriť znovu. Je však niekoľko pravidiel, ktoré je dobré poznať, najmä ohľadom zmeny poisťovne.

Chcete po roku zmeniť poisťovňu?

Ak ste sa rozhodli a pre budúce poistné obdobie ste si vybrali inú poisťovňu, musíte svoje zákonné poistenie v pôvodnej poisťovni vypovedať. Písomnú výpoveď poistenia musíte zaslať alebo doručiť priamo poisťovni, a to v lehote najneskôr 6 týždňov pre ukončením vášho poistného obdobia. Ak tento termín nestihnete, môžete však už zrušiť pôvodnú zmluvu  aj tak, že nezaplatíte následné poistné (táto možnosť platí od apríla 2015). Poisťovňa vás k tomu písomne vyzve, ale po stanovenej dobe (max. 3 mesiace) je nútená zo zákona poistnú zmluvu zrušiť.

V minulosti bolo najväčším problémom, že ľudia nevedeli v dostatočnom predstihu, ako im poisťovňa zmení cenu. Preto sa častokrát stalo, že po oznámení ceny už nestihli dať výpoveď. Od roku 2012 je však aj táto situácia vyriešená, a to v prospech klienta. Chcete vedieť viac o povinnosti poisťovní zverejňovať ceny?

7 dôvodov pre výpoveď zákonného poistenia

Prvým dôvodom je uplynutie obdobia, na ktoré bolo zákonné poistenie uzatvorené. Okrem neho však existuje niekoľko ďalších dôvodov, kedy je možné PZP vypovedať na základe určitých podmienok aj v priebehu poistného obdobia:

  1. predaj alebo kúpa vozidla, a tým pádom zmena vlastníka auta,
  2. vyradenie motorového vozidla z evidencie,
  3. krádež vozidla, ktoré malo zákonné poistenie uzatvorené,
  4. neuhradenie upomienky zo strany poisťovne v danom termíne,
  5. dohoda medzi poistníkom a poisťovňou,
  6. zrušenie podľa osobitného predpisu uvedeného v poistných podmienkach.

Ako vypovedať zákonné poistenie online?

Hoci ste si povinné zmluvné poistenie uzatvorili online cez internet, takáto forma výpovede zatiaľ nie je možná. Aj výpoveď zákonného poistenia online je nutné doručiť v písomnej forme poisťovni v stanovenej lehote. K danej výpovedi je potrebné rovnako doložiť aj potrebné doklady, ktoré preukážu daný dôvod výpovede, okrem výpovede k výročiu zmluvy.

Výpoveď poistnej zmluvy k PZP

Poistnú zmluvu treba je teda možné vypovedať len zaslaním písomnej výpovede. Formát výpovede je v zásade jednotný, mení sa len text zdôvodnenia. Aby ste mali istotu, že poisťovňa vašu výpoveď vezme v úvahu a poistnú zmluvu skutočne zruší, musíte výpoveď PZP doručiť najneskôr 6 týždňov pred výročím poistenia. Výpoveď môžete doručiť poisťovni aj osobne, a to najmä v prípade, že by jej doručenie poštou už nemuselo stihnúť konečný termín. Pre jednoduché vypovedanie poistnej zmluvy si stiahnite náš vzor výpovede PZP.

Zostaňte u nás!

Poisťovne dávajú svojim klientom za účelom udržania ich priazne rôzne zľavy na povinné zmluvné poistenie, prípadne prichádzajú s mnohými technologickými perličkami. Niektoré poisťovne dnes ponúkajú napríklad mobilnú aplikáciu pre iPhone a Android, prostredníctvom ktorej môžete nahlásiť dopravnú nehodu, takisto obsahuje aj malý tutorial „Čo robiť po dopravnej nehode“ a na interaktívnej mape vám nájde všetky autoservisy, ktoré majú zmluvu s príslušnou poisťovňou.©  2011 - 2024  |  zakonnepoistenie.eu