Telefón: 0850 555 000      E-mail: info@netfinancie.sk

Čo získate vďaka online kalkulačke zákonného postenia?

  • Prehľad aktuálnych cien PZP na trhu.
  • Porovnanie ponúk od všetkých poisťovní.
  • Doručenie poistnej zmluvy aj zelenej karty priamo na e-mail.
  • Ušetrenie peňazí, času a energie.

Čo vám zákonné poistenie online prinesie?

Jednoznačne úsporu. A to nielen finančnú, ale aj časovú. Zákonné poistenie online je výhodné práve tým, že si ho môžete uzatvoriť jednoducho, pohodlne a rýchlo, práve vtedy keď potrebujete. Nemusíte nikam chodiť, nič zisťovať. My vám zistíme a porovnáme všetky ponuky, ktoré zodpovedajú Vašim požiadavkám. Zákonné poistenie online totiž pre porovnanie PZP využíva praktickú kalkulačku, ktorá vám dá v priebehu minúty k dispozícii praktický prehľad ponúk aj s tou cenovo najvýhodnejšou ponukou. Vy sa iba rozhodnete. Rovnako rýchlo si zákonné poistenie online vzápätí uzatvoríte, pretože všetky potrebné doklady vám doručíme elektronicky do Vašej emailovej schránky.

Stále rýchlejšie poistenie

Navyše vám ponúkame novinku, a to okamžitú platbu kartou cez CardPay. Prostredníctvom nej môžete za svoje vybrané zákonné poistenie online zaplatiť už pri uzatváraní poistnej zmluvy. Poistenie sa totiž stáva platným okamihom zaplatenia. V prípade rýchlej online platby sa tak platnosť urýchľuje. Ak ste sa ešte stále nerozhodli, kde si svoje zákonné poistenie uzatvoríte, rozhodnite sa pre porovnanie poistenia – jednoznačne ušetríte.

Kalkulačka PZP vám určite uľahčí výber poistenia. V jednom kroku zohľadňuje všetky segmentačné kritériá a poskytuje cenu priamo pre vás.

5 jednoduchých krokov k zákonnému poisteniu online

  • Zadajte Vaše základné údaje pre výpočet poistenia
  • Z porovnania cien pre zákonné poistenie si vyberte tú najvýhodnejšiu ponuku
  • Doplňte ostatné údaje, skontrolujte si návrh a uzatvorte si zákonné poistenie online
  • Poistná zmluva spolu s dokladmi vám bude doručená elektronicky na váš e-mail
  • Potvrďte súhlas so zákonným poistením svojím podpisom a zaplaťte poistné – na pošte, v banke alebo online

Čo je zákonné poistenie zodpovednosti

Zákonné poistenie (inak nazývané aj povinné zmluvné poistenie alebo PZP) je poistenie, ktoré je zo zákona povinný uzatvoriť majiteľ alebo držiteľ vozidla. Poisteného chráni pred možným nepriaznivým finančným dopadom nárokov poškodeného v prípade škody spôsobenej prevádzkou vozidla. U závažnejších nehôd pritom môžu tieto nároky dosahovať miliónové čiastky.

Osobu, ktorá pri nehode utrpela škodu na zdraví, alebo materiálnu ujmu, zákonné poistenie zase chráni pred zdĺhavým a komplikovaným súdnym vymáhaním jej finančných nárokov za vzniknuté škody a garantuje, že tieto nároky budú vyrovnané v krátkom čase.

Poistné krytie zákonného poistenia

Maximálna hranica poistného plnenia poisťovňou pre zákonné poistenie – limity poistného krytia - sa časom zvýšili v súvislosti so vstupom do Európskej únie a pravidlami ňou stanovenými.

Poisťovne dnes môžu poskytovať len zákonné poistenie s limitom najmenej 5 240 000 EUR za škodu na zdraví a nákladov na usmrtení a najmenej 1 050 000 EUR za škody na veci, majetku a na ušlom zisku.

Niektoré poisťovne však vyvinuli aj produkty, kde je tento limit prekročený, obvykle za vyššiu cenu poistného pre PZP.

Platnosť zákonného poistenia

Zákonné poistenie je platné na území Slovenskej republiky a európskych štátov, ktoré podpísali Mnohostrannú dohodu o zárukách medzi Národnými kanceláriami poisťovateľov. Na území týchto štátov sa vodič motorového vozidla musí preukázať medzinárodnou automobilovou poisťovacou kartou, tzv. Zelenou kartou. Pokiaľ zákonné poistenie nemá, je povinný si uhradiť tzv. hraničné poistenie.

Pred PZP bolo auto!

Pred tým, než vznikli akékoľvek vozy či iné dopravné prostriedky existovali cesty. Využívali sa zväčša na pešiu chôdzu. Prvé vyrobené vozidlá boli poháňané parou. Takýmto prostriedkom bol napríklad parný voz, zostrojený v roku 1769 francúzskym vojakom Nicolasom Cugnotom. Určený bol na ťahanie kanóna a jeho rýchlosť bola 5 km/h. Postupne sa začali parné vozy a dostavníky zdokonaľovať. Koncom 19. storočia bol vytvorený nový a ľahší typ motora. Zmeny nastali aj v použití pohonných látok - z pary sa postupne prešlo na uhoľný plyn až napokon k benzínu. Po tom, ako sa zdokonalila technológia pohonu už nebránilo nič v rozmachu motorových vozidiel.

Autá, ktoré sa priblížili ľuďom

Prvé autá sa vyrábali ručne a preto boli príliš drahé na to, aby si ich mohol dovoliť bežný „smrteľník“. V tom čase pravdepodobne neboli dostupné také finančné služby ako je tomu dnes, kedy nie je problém požiadať o úver či pôžičku aj online.

Až s príchodom Henryho Forda sa situácia zmenila. Ten chcel totiž skonštruovať také auto, ktoré by si mohla dovoliť každá rodina, a preto v roku 1908 začal so systémom montážnej linky. Tým, že dokázal výrazne znížiť výrobnú cenu svojich automobilov, zabezpečil sebe a svojej firme neodmysliteľné miesto v histórii automobilizmu. A aj preto bol jeho Model T jedným z najúspešnejších automobilov všetkých čias. Postupne prichádzal automobilový priemysel s novými modelmi áut a spolu s nimi sa zvyšoval aj počet používaných automobilov.

Po aute prišlo aj zákonné poistenie

Vynájdenie automobilu a najmä jeho neskoršie masové používanie automaticky viedlo aj k potrebe ochrany motoristov pred potenciálnymi finančnými stratami spojenými s používaním automobilu. Čoraz častejšie prípady, v ktorých dochádzalo ku škodám na majetku, ale najmä fyzickým ujmám, viedlo postupne ku vzniku povinného zmluvného poistenia. Zákonné poistenie existuje na Slovensku už viac ako päťdesiat rokov, pričom do roku 2002 bolo monopolom štátnej Slovenskej poisťovne. V súčasnosti je na výber až dvanásť možností, kde si poistenie uzatvoriť: Allianz - Slovenská poisťovňa, AXA pojišťovna, ČSOB poisťovňa, Generali poisťovňa, Generali poisťovňa – odštepný závod Genertel, Komunálna poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, Onlia – poisťovacia značka,  Union poisťovňa a Wüstenrot poisťovňa.

Získajte viac informácií a kontaktov na poisťovne online.©  2011 - 2024  |  zakonnepoistenie.eu