Telefón: 0850 555 000      E-mail: info@netfinancie.sk

Tieto škody PZP nekryje

Ako iste viete, povinné zmluvné poistenie kryje vašu zodpovednosť za škodu, ktorú svojím vozidlom spôsobíte niekomu inému. PZP však má definované aj výluky, teda konkrétne situácie alebo okolnosti, na ktoré sa poistná ochrana z tohto poistenia nevzťahuje. Spísali sme pre vás zoznam najčastejších výluk z PZP.

Alkohol a omamné látky

Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok je považované za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ak v takomto stave ešte vodič aj spôsobí nehodu, jeho poisťovňa mu kryť chrbát nebude. Poisťovateľ má za takýchto okolností právo znížiť alebo odmietnuť vyplatiť poistné plnenie.

Využitie vozidla na trestnú činnosť

Ak vodič využíva svoje auto pri páchaní trestnej činnosti a spôsobí škodu, s poistným plnením sa taktiež môže rozlúčiť. Poisťovňa vodičom neodpustí porušenie zákona a toto je tiež prípad, kedy nie je povinná pristúpiť k náhrade škody.

Úmyselne spôsobené škody

Ani to najkvalitnejšie zákonné poistenie nedáva žiadnemu vodičovi voľnosť v tom, aby úmyselne spôsoboval škodu inými osobám. V prípade, že vodič náročky poškodí vozidlo alebo iný majetok tretej osoby, alebo jej úmyselne spôsobí ublíženie na zdraví, s náhradou škody z PZP rátať nemôže.

Pokuty a sankcie

Premetom poistného krytia zo zákonného poistenia nie sú ani rôzne pokuty a sankcie, ktoré môže vodič dostať.

Škody spôsobené rodinným príslušníkom

Mnohí vodiči nevedia, že PZP nekryje škody, ktoré si spôsobia rodinní príslušníci medzi sebou. Ak napríklad manžel nabúra manželkino auto, alebo dcéra oškrie otcovo vozidlo. V takýchto prípadoch tiež nemožno rátať s vyplatením poistného plnenia.

Nemajetková ujma

V súčasnosti je náhrada nemajetkovej ujmy z PZP považovaná za istú šedú zónu v rámci zákona. Ide o to, že podľa zákona o povinnom zmluvnom poisťovne nie sú povinné vyplácať aj nemajetkovú ujmu. Súdy však v mnohých prípadoch majú iný názor a veľakrát poškodeným priznajú právo na náhradu nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia. Odborníci v tejto otázke bijú na poplach a požadujú zmenu zákona, kde bude lepšie definované, či nemajetková ujma má byť krytá z PZP alebo nie.

Výluky z PZP by ste mali poznať

Zhrnuli sme pre vás najčastejšie výnimky z poistného krytia v rámci PZP. V poistných podmienkach každej poisťovne ich však môžete nájsť oveľa viac, pretože každý poisťovateľ si môže výluky z poistenia auta definovať podľa seba. Preto nebude na škodu, keď si vyhradíte pár minúť času a poistné podmienky vášho PZP si prečítate©  2011 - 2024  |  zakonnepoistenie.eu